Skip to content

Uppsamling av svenska nyheter

Flera av vÄra forskare deltar i samhÀllsdebatten och bidrar med sin kunskap inom Sverige. För samla detta och göra det tillgÀngligt för en svensk lÀskrets startar vi nu en svensk sektion pÄ knowledge-resistance.com.

För att inleda samlar vi nÄgra av höstens bidrag frÄn vÄra forskare:

Åsa Wikforss i SVT Forum om demokrati.