Skip to content

Samtal om Informationskrisen under Covid

På lördag den 23 oktober kommer Åsa Wikforss att samtala med Emma Frans inom ramen för “Samtalsfestivalen” hos konsthallen Accelerator i Stockholm. Från programmet:

13.15: Efter covid: Samma munskydd här som där? Vetenskapsjournalisten Emma Frans samtalar med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet om hur Covid-19 inte bara var en kris för folkhälsan utan även en informationskris, där forskning och vetenskap ställdes mot politiska intressen. Moderator: Ester Pollak, professor i journalistik vid Stockholms universitet.

Samtalet kommer att live-sändas på adressen: https://www.facebook.com/AcceleratorSU/.

Mer information om alla dagens aktiviteter finns hemsidan.