Skip to content

Kunskap i motvind – Panelsamtal för gymnasielärare

Den 22 oktober anordnades en digital fortbildningsdag för gymnasielärare av Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholms universitet och Kunskapsresistens.

Dagen, som innehöll flera föredrag inom kunskapsteori, vetenskapsteori, och vetenskapskommunikation, avslutades med ett panelsamtal kring flera frågor inom vetenskapskommunikation och utbildning.

Inspelning från Panelsamtalet som avslutade Kunskap i motvind

Deltagarna i panelsamtalet var fyra experter och föredragshållare:

Mikael Janvid (SU)
Åsa Wikforss (SU)
Henning Strandin (SU)
Karin Edvardsson Björnberg (KTH)

– och de inbjudna paneldeltagarna:
Mikael Karlsson (UU)
Mathias Cederholm (researcher och utbildare i digital källkritik)