Skip to content

Wikforss om språkets makt

I ett nytt debattinlägg i Dagens Nyheter diskuterar Åsa Wikforss betydelsen av olika typer av benämningar och deras effekter på demokratin. I artikeln argumenterar Wikforss för att språket har viktiga effekter på demokratin, fastän språket inte kan sägas “skapa” verkligheten i socialkonstruktivistisk mening.

Resonemanget sammanför filosofiska insikter om språk, begrepp, och kunskap, med en aktuell och bred samhällsdebatt om vilka ord som bör användas och tillåtas i olika sammanhang.

Ett udrag ur inlägget:

Det är dock viktigt att skilja på olika sätt varpå ord kan vara laddade. Skällsorden eller okvädingsorden utgör en egen kategori. Deras främsta funktion är just att kränka, att utpeka en grupp människor på ett starkt nedsättande sätt. Det mest omdiskuterade exemplet är förstås n-ordet. Skällsorden liknar de tjocka värdetermerna eftersom de både har ett deskriptivt innehåll, de utpekar en viss grupp, och är värdeladdade. Vad som utmärker dem är emellertid att de används för att avhumanisera, för att få dem som tillhör gruppen att framstå som mindre mänskliga, värda vårt förakt. Det är denna typ av termer som Victor Klemperer, i sin berömda bok om Tredje rikets språk, beskriver som små arsenikpiller vilka bit för bit förgiftar offentligheten.

Ur Åsa Wikforss debattinlägg “Underskatta inte språkets makt”.

Hela texten går att läsa på Dagens Nyheters kultursidor.