Skip to content

Världslogikdagen – föreläsning om sanning

Världslogikdagen infaller den 14 januari 2022. Dagen till ära anordnar Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Kunskapsresistens en digital föreläsning om logik och sanning.

Talaren Tor Sandqvist (KTH) kommer att behandla några av de allra mest grundläggande frågorna inom logiken. Exempelvis berör han frågan om varför ett påstående inte kan vara sant och falskt samtidigt, och han kopplar detta till en grundfråga inom logiken: Vad innebär det att en slutsats “följer” ur en premiss?

Föreläsningen är kostnadsfri men förregistrering krävs. Använd denna länk för att registrera dig som deltagare, så får du också påminnelser inför föreläsningen.

Sanning, visshet och lagen om det uteslutna tredje

På en inledande logikkurs får man lära sig att det finns två huvudsakliga infallsvinklar på begreppet logisk följd. Vad innebär det att en slutsats B följer logiskt ur en premiss A? Enligt det ena synsättet betyder detta, att om A är sann så måste även B vara sann. Utifrån den andra infallsvinkeln är grundtanken i stället, att givet A kan man med visshet sluta sig till B.

Vanligtvis framställs det förstnämnda perspektivet som det primära: sanning är en fråga om hur saker och ting faktiskt förhåller sig, och detta är vad som bestämmer vilka påståenden ett logiskt resonerande subjekt har rätt att sluta sig till. Men vissa teoretiker intar en motsatt ståndpunkt: en sats’ innebörd bottnar ytterst i de språkliga konventioner som reglerar när den låter sig hävdas med bestämdhet, och därmed blir den logiska slutledningsprocessen primär – begreppet sanning, överensstämmelse med sakernas verkliga tillstånd, får en teoretiskt underordnad ställning.

Min ambition i detta föredrag är, för det första, att ge an antydan om de filosofiska överväganden som kan leda en teoretiker till denna senare, konträra ståndpunkt, samt, för det andra, att belysa hur valet inverkar på den mer konkreta frågan om vilka slutledningsprinciper som faktiskt äger logisk giltighet. Exempelvis blir den klassiska lagen om det uteslutna tredje, “A eller icke A”, svårare att rättfärdiga teoretiskt – svårare, men kanske inte omöjlig?

Tor Sandqvist är lektor vid KTH, Avdelningen för filosofi. Se hans hemsida hos KTH för mer information om hans forskning och undervisning. Besök gärna också Unescos sida om världslogikdagen.