Skip to content

Ny rapport: Bortom kampen om verklighetsbilden – Sverige i en internationell jämförelse

I den politiska debatten framställs Sverige ofta som ett land i förfall eller med enormt stora problem. Samtidigt visar de årliga undersökningarna från SOM-institutet att en majoritet av folket ända sedan 2015 upplever att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. En ny studie av Jesper Strömbäck visar dock att Sverige rankas som ett av världens främsta länder.

I den nya rapporten ”Bortom kampen om verklighetsbilden – Sverige i en internationell jämförelse”, utgiven av Futurion, granskas hur Sverige rankas i totalt 49 internationellt jämförande index och rankingar. Samtliga har publicerats under de senaste fem åren, och de handlar om allt från demokrati och mänskliga fri- och rättigheter, rättssäkerhet, korruption, mänsklig utveckling och mänskligt välmående, jämställdhet och social rättvisa till bland annat global konkurrenskraft, digital konkurrenskraft, ekonomisk frihet, innovationsförmåga, företagsklimat och entreprenörskap, ekologisk och social hållbarhet och olika länders bidrag till den globala utvecklingen.

Sammanfattningsvis visar resultaten att Sverige regelmässigt rankas som ett av världens absolut främsta länder. I sex av indexen rankas Sverige på första plats, i 27 index som ett av de fem främsta länderna, och i 42 index som ett av de tio främsta länderna. Högst rankas Sverige i Freedom of the World, Gender Equality Index, European Innovation Scoreboard, Global Sustainable Competitiveness Index, Good Country Index och Commitment to Development Index.

Hela rapporten kan laddas ner här