Skip to content

Åsa Wikforss höll föredrag på riksdagens forskningsdag

Åsa Wikforss deltog i Riksdagens forskningsdag 24 februari, ”Vetenskapens roll för policy och beslutsfattande”. Wikforss höll ett kort föredrag och deltog i ett samtal med Vidar Helgesen, vd för Nobelstiftelsen, och representanter för de olika utskotten. 

Se riksdagens forskningsdag här