Skip to content

Wikforss föreläste på Skolverkets konferens

Åsa Wikforss föreläste på Skolverkets digitala konferens Samtal skola, ett nationellt forum för dialog om skolan, den 14 mars.

Samtal skola är en konferensserie för de som arbetar med skolfrågor på olika strategiska nivåer. Fokus på konferenserna är att skapa en gemensam förståelse och ansvar för en likvärdig förskola och skola av god kvalitet för alla Sveriges barn och elever.

Nedan ser du Wikforss föreläsning.