Skip to content

Åsa Wikforss deltog i panelsamtal på den stora demokratikonferensen 15 mars. Demokratin 100 år – en framtidsdag

Wikforss deltog i ett panelsamtal med Daniel Poohl vd Stiftelsen Expo och Ali Abdelzadeh, forskare och universitetslektor vid Högskolan Dalarna och diskuterade demokratins knäckfrågor och hur dessa kan angripas.
Vilka utmaningar står demokratin inför?

Se programmet och läs mer om Kommittén Demokratin 100 år här