Skip to content

Åsa Wikforss deltog i två samtal under Stockholms bokhelg 2022

Wikforss deltog i två samtal under Stockholms bokhelg på Alma – Vem bär ansvar för det fria ordet? Behöver vi religionsfrihet? Vad vill Putin med kulturen? Kommer vi knäcka medvetandets gåta? Varför älskar vi skräck? Andra deltagare i samtalen under helgen var bland annat Martin Kragh, Göran Greider och Lena Andersson. Samtalen filmades och finns på Fri Tankes YouTube-kanal. Se program nedan.