Skip to content

Desinformation – hur rustar vi oss? Wikforss i panelsamtal arrangerat av Sveriges Utbildningsradio

Den 6 april deltog Åsa Wikforss i ett panelsamtal arrangerat av Sveriges Utbildningsradio under rubriken
”Desinformation – hur rustar vi oss?”. I panelsamtalet deltog även kulturministern (Jeanette Gustafsdotter), generaldirektören för Myndigheten för psykologiskt försvar (Henrik Landerholm), och Christian Christensen, professor i journalistik.