Skip to content

Torun Lindholm om att förstå mekanismerna bakom kunskapsmotståndet. Var tydlig – och motverka kunskapsmotstånd.

Pågående forskning i projektet
”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel” visar att det går att motverka kunskapsmotstånd genom att vara tydlig.
Läs mer om forsknignen här