Skip to content

Henrik Ekengren Oscarsson och Åsa Wikforss talade under Sveriges kommuner och regioners Demokratidag 2023

Den 19 april bjöd SKR in till Demokratidagen för att diskutera demokratifrågor och medbogardialog.
Henrik lyfte frågor om valet och väljarnas syn på ansvar och Åsa om demokratin och kunskapen.

Demokratidagen SKR 2023