Skip to content

Wikforss om vetenskapens roll i demokratin

Åsa Wikforss skriver i sin kommenterande text i DN om hur politiska populister målar ut vetenskapen som styrd av en elit med en agenda. Istället för att titta på det vetenskapliga underlaget menar populisterna istället att vi ska följa magkänslan och det sunda förnuftet.

Åsa Wikforss, – populistiska politiker pekar ut experter