Skip to content

Åsa Wikforss vinterprat 2023

Wikforss om kunskap och kunskapsmotstånd i sitt vinterprat.
– Vi tycks leva i en tid då förnuftet somnat och monstren väller fram. Kunskapen är under hot, det offentliga samtalet förgiftat och anti-demokratiska krafter är på frammarsch. Om det ska jag prata – om kunskapens och bildningens betydelse men också om känslornas roll och det förunderliga med att vara människa.
Åsa Wikforss vinterprat 2023 i PI, Sveriges Radio