Skip to content

Perceptioner, polarisering och partier – Ny väljarbok om det politiska läget i Sverige idag

I den nya boken “Väljarna och valet 2022” analyseras bland annat kunskap, polarisering och förtroende i den mest omfattande eftervalsanalys som hittills gjorts i Sverige. Analyser visar att det politiska förtroendet är fortsatt högt i den svenska väljarkåren, dock ser författarna en oroande utveckling eftersom synen på ”fientliga medier” och polariseringen har ökat bland väljarna.

Boken, väljarna och valet 2022, gräver djupt för att besvara hur och varför valet 2022 slutade som det gjorde. Medan indikatorer för politiskt förtroende och kunskap generellt sett förblir höga bland den svenska väljarkåren, rapporterar författarna också en oroande utveckling. Ett exempel är de rekordhöga nivåerna av affektiv polarisering under 2022 års val. Ett annat exempel är väljarnas så kallade ”fientliga medier” uppfattningar. Författarna visar på att väljarnas perceptioner om hur rättvist eller orättvist medierna behandlar partier inte stämmer med hur medierna faktiskt behandlar partierna utan snarare att väljarna uppfattning drivs av ideologiskt avstånd från en väljare till ett parti.

Bokens 44 kapitlen ger en ingående och detaljerad redogörelse av det politiska läget och demokratins välmående i Sverige idag. Du kan läsa mer och förbeställa boken här:
Väljarna och valet 2022_Valforskningsprogrammet, Göteborgs Universitet
Ny bok om svenska väljare_ Göteborgs Universitet